Press "Enter" to skip to content

Regels en wetgeving voor studenten en scholieren

Wetten en regels in het onderwijs

Het onderwijs in Nederland is geregeld in diverse wetten, besluiten en reglementen. Allereerst vanuit diverse wetten (wetten op het onderwijs) en besluiten van de overheid, maar ook plaatselijk via eigen reglementen van scholen en universiteiten zoals examenreglementen en huisreglementen. De meest belangrijke wetten, richtlijnen, verordeningen en andere regels zijn hieronder te vinden.

Onderstaande links verwijzen naar websites van derden. StudieHulp.nl staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de inhoud van onderstaande teksten. Ook is onderstaand overzicht slechts een beperkt deel van alle bestaande regels en kan dus niet gezien worden als een volledig overzicht. Indien u op zoek bent naar specifieke informatie over een bepaald onderwerp raden we u aan om contact op te nemen met de locale studie-coordinator, onderwijsadministratie, vertrouwenspersoon of rechtswinkel. Werkt een link niet of weet je nog een nieuwe link of bron? Geef het ons door.

Regels in het onderwijs voor studenten en scholieren.

|Aanpassingswet invoering bachelor-masterstructuur
Wetten en regels voor scholieren, studenten, scholen en universiteiten. Wettelijke regelingen, vindplaatsen en informatie over het onderwijs.
Besluit studiefinanciering 2000

Experimentenwet vooropleidingseisen, selectie en collegegeldheffing

Wet College voor examens

Wet medezeggenschap op scholen

Wet op de Onderwijsraad

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Wet op het primair onderwijs
Bron wetten.nl
Wet op het voortgezet onderwijs

Wet studiefinanciering 2000