Press "Enter" to skip to content

scriptieprijs

Overzicht met organisatie waar je een scriptieprijs kunt winnen door je scriptie in te zenden. Thema’s voor scriptieprijzen zijn onder andere:
Afrika, Internet en recht, Zuidelijk Afrika, Communicatiewetenschap.

Daarnaast hebben de meeste universiteiten of hoge scholen ook een eigen algemene scriptieprijs voor hun studenten zoals de Universiteit Leiden.

Ben je op zoek naar hulp bij het schrijven van je scriptie. Kijk dan bij scriptiehulp.

Scriptieprijzen per onderwerp

Africa Thesis Award
Het Afrika-Studiecentrum organiseert ieder jaar de Africa Thesis Award, waarbij studenten die een masterscriptie over een aan Afrika gerelateerd onderwerp hebben geschreven, 1000 euro en een boekpublicatie kunnen winnen.

BMM Student Award
Voor de beste scriptie of artikel op het gebied van Intellectueel Eigendom uitgereikt door de BMM beroepsvereniging. De Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht is een beroepsvereniging van juridische specialisten op het vlak van intellectuele eigendom.

Instituut voor Bouwrecht Scriptieprijs
Voor de beste scriptie met een bouwrechtelijk onderwerp. Te denken  valt aan juridische onderwerpen van het tot stand brengen en houden van alle onroerende zaken, waaronder bouwwerken, grondwerken en infrastructurele werken.

NiZA Scriptieprijs
Schrijf jij een scriptie over de regio zuidelijk Afrika of over een van de betreffende landen in deze regio? Dan maak je kans op de NiZA-prijs, een beurs van 6.000 euro.
Bron: NiZA (Nederlands instituut voor zuidelijk Afrika)

Internetscriptieprijs
Prijs voor de beste scripties op het gebied van Internet en Recht. De Internet Scriptieprijzen worden sinds 2015 gesponsord door Google, Brinkhof, SIDN fonds en Greenhost. De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen is de organisator. Er zijn vier verschillende prijzen:

  • De Google-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & economie;
  • De Brinkhof-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & recht;
  • De SIDN Fonds-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & maatschappij- of geesteswetenschappen;
  • De Greenhost-prijs voor de beste scriptie op het gebied van internet & technische wetenschappen.

Jan van Dijk Award
Prijs voor  de beste scriptie op het gebied van victimologie, de rechten van en/of hulpverlening aan slachtoffers. Deze prijs is ingesteld door het Fonds Slachtofferhulp en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

JBL&G Scriptieprijs
Voor de beste scriptie op het gebied van letselschade ingesteld door het Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht om wetenschappelijk onderzoek en onderwijs te stimuleren op het gebied van letselschade.

Newcom Scriptieprijs
Deze scriptieprijs (� 1000,- en publicatie in boekvorm) is ingesteld om het vakgebied Communicatiewetenschap te stimuleren en wordt in 2004 voor het eerst uitgereikt.

 

Scriptieprijzen verbonden aan een universiteit of school

Hou en trouw scriptieprijs HVA Amsterdam
De alumnivereniging van de HvA (Amsterdam) reikt jaarlijks de H&T Scriptieprijs uit voor scripties van studenten van de faculteit Business en Economie.

Leidse Universitaire Scriptieprijzen
In aanmerking komen scripties of daarmee vergelijkbare werkstukken, waarmee een masteropleiding aan de Universiteit Leiden wordt afgesloten.

Rotterdam Scriptieprijs
De Erasmus Universiteit Rotterdam en de gemeente Rotterdam hebben de Rotterdam Scriptieprijs in het leven geroepen. Met deze scriptieprijs willen ze studenten van de Erasmus Universiteit stimuleren een actieve bijdrage te leveren aan de stad Rotterdam.

Rabobank Scriptieprijs
De winnaar van deze prijs krijgt een vijf-daagse MBA en zakgeld van � 1000,-.

UVA scriptieprijs
De beste en origineelste aan de UvA geschreven masterscriptie wordt elk jaar beloond met de UvA-scriptieprijs. Deze prijs is een extra bekroning op het universitaire diploma.