Press "Enter" to skip to content

Universiteiten

Universiteiten

Op zoek naar informatie over universiteiten in Nederland?
Zoek hier een universiteit die bij je past. Per universiteit direct online alle studies en hun inhoud. De teksten zijn afkomstig van de websites van de universiteiten zelf. Kijk ofp de universitaire site om meer te weten over de universiteit en de studie-mogelijkheden. Op de website van de VSNU (vereniging van universiteiten) vindt je extra informatie zoals feiten en cijfers over de opleidingen, aantal studenten en slagingspecentages en hoeveelheid diploma�s per jaar.

Weet jij een website die er niet bijstaat? Stuur ons dan een e-mail!

Voor iedere hoge school gaat u naar ons overzicht van alle hoge scholen in Nederland.

Universiteiten in Nederland

Erasmus Universiteit Rotterdam
Bij het kiezen van een studie, speelt ook de stad een belangrijke rol. Rotterdam is met ruim 55.000 studenten een echte studentenstad en uniek door haar moderne en internationale karakter. Hoewel Rotterdam het imago heeft een zakelijke stad te zijn, is er nergens zoveel actie ondernomen om de stad aantrekkelijker te maken voor studenten.
Faculteiten: Erasmus School of Economics (ESE), Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW), Instituut voor Psychologie, Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FR), Erasmus MC, Instituut Beleid en Management, Gezondheidszorg (iBMG), Faculteit der Wijsbegeerte (FW), Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen (FHKW), Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM)

Open Universiteit Nederland (OM)
e Open Universiteit Nederland, opgericht in 1984, is de jongste universiteit van ons land. Als enige universiteit in Nederland verzorgen wij open hoger afstandsonderwijs. De Open Universiteit heeft studiecentra in Nederland en Vlaanderen. Het studiecentrum is dé ontmoetingsplaats voor studenten. U kunt er terecht voor begeleiding, studieadvies en voor deelname aan activiteiten in de sfeer van academische vorming. Verder kunt u er tentamens afleggen, werken aan een computer of een afspraak maken met uw mentor. Ook vóórdat u met een studie begint, bent u welkom voor informatie of het inzien van cursusmateriaal.
Faculteiten: – Cultuurwetenschappen ( Leer over traditie, vernieuwing en cultuur)

– Informatica ( Ontwikkel vakmanschap in informatie- en communicatietechnologie)
– Managementwetenschappen ( Beantwoord uitdagende vragen bij organisatieveranderingen)
– Natuurwetenschappen ( Maak werk van milieu en duurzaamheid)
– Onderwijswetenschappen ( Ervaar actief leren aan den lijve)
– Psychologie ( Verklaar menselijk gedrag vanuit de wetenschap)
– Rechtswetenschappen ( Bekijk zaken vanuit verschillende rechtsperspectieven)

Radboud Universiteit Nijmegen
De Radboud Universiteit Nijmegen werd in 1923 opgericht als Katholieke Universiteit Nijmegen. Op 1 september 2004 is de naam van de universiteit veranderd in Radboud Universiteit Nijmegen. De Radboud Universiteit Nijmegen is een studentgerichte onderzoeksuniversiteit. De universiteit is een instelling waar uitwisseling en overdracht van kennis centraal staan en wetenschappers communiceren met collega’s over de hele wereld. Kenmerkend zijn de onderlinge samenwerking en de vele dwarsverbanden. Het onderwijs vindt vooral plaats in kleine groepen, waarin studenten en docenten persoonlijk en intensief contact met elkaar hebben.
Faculteiten: Theologie, Religiewetenschappen, Filosofie, Letteren, Rechtsgeleerdheid, Sociale Wetenschappen, Managementwetenschappen, Natuurwetenschappen, Wiskunde & Informatica, Medische Wetenschappen

Rijksuniversiteit Groningen
De Rijksuniversiteit Groningen verzorgt kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek, is internationaal georiënteerd, honoreert verschillen in ambities en talenten, werkt actief samen met bedrijfsleven, overheden en burgers, en behoort tot de top van de Europese universiteiten.
Faculteiten: Economie en Bedrijfskunde, Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Letteren, Medische Wetenschappen, Rechtsgeleerdheid, Ruimtelijke Wetenschappen, Wijsbegeerte, Wiskunde en Natuurwetenschappen

Technisch Universiteit Eindhoven
internationaal vooraanstaande, in engineering science & technology gespecialiseerde universiteit, die met kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek bijdraagt aan de vooruitgang van de technische wetenschappen, aan de ontwikkeling van technologische innovaties en daarmee aan de groei van welvaart en welzijn in zowel de eigen regio (technology & innovation hotspot Eindhoven) als daarbuiten.
Faculteiten: Biomedische Technologie, Bouwkunde, Electrical Engineering, Industrial Design, Scheikundige Technologie, Industrial Engineering & Innovation Sciences, Technische Natuurkunde, Werktuigbouwkunde, Wiskunde & Informatica

TU Delft (Technische Universiteit Delft)
TU Delft Over TU Delft Visie, feiten en cijfers Geschiedenis Jaarverslagen Universiteit en samenleving Dies Natalis Feiten en Cijfers Visie, feiten en cijfers De TU Delft werkt samen met vele andere onderwijs- en onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland en staat bekend om onze hoge standaard van onderzoek en onderwijs. De TU Delft heeft talloze contacten met regeringen, handelsorganisaties, consultancy’s, de industrie en het midden- en kleinbedrijf. De TU Delft biedt onderwijs op hoog internationaal niveau. De stad Delft is een gezellige stad met een actief studentenleven.
Faculteiten: Bouwkunde (BK), Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG), Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI), Industrieel Ontwerpen (IO), Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (LR), Techniek, Bestuur en Management (TBM), Technische Natuurwetenschappen (TNW), Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen (3mE)

Universiteit Leiden
De eerste universiteit in Nederland, opgericht op 8 februari 1575. De Universiteit Leiden behoort tot de kopgroep van de Europese research-universiteiten. Dit draagt bij aan goede kansen voor de afgestudeerden voor zowel wetenschappelijke als andere functies.
Faculteiten: Archeologie, Geesteswetenschappen, Geneeskunde, Rechtsgeleerdheid, Sociale Wetenschappen, Wiskunde en Natuurwetenschappen

Universiteit Maastricht (UM)
De Universiteit Maastricht (UM) is de meest internationale universiteit van Nederland en is met haar 13.100 studenten en ruim 3.500 medewerkers nog steeds groeiende.
Faculteiten: Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen, Maastricht University School of Business and Economics, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Humanities and Sciences, Faculty of Psychology and Neuroscience, Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Universiteit Twente
De Universiteit Twente verzorgt onderwijs en onderzoek in de technische, maatschappij- en gedragswetenschappen. Als ondernemende universiteit laat de UT haar activiteiten bovendien ten goede komen van haar directe economische en sociale omgeving. Studeren aan de Universiteit Twente betekent ondernemend handelen, internationaal denken en interdisciplinair werken. Je wordt opgeleid tot professional. Tot iemand dus die hoogwaardige kennis ontwikkelt, weet te combineren en te vertalen naar praktische toepassingen.
Faculteiten: Gedragswetenschappen (GW), Management en Bestuur (MB), Construerende Technische Wetenschappen (CTW), Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI), Technische Natuurwetenschappen (TNW)

Universiteit Utrecht
Kies je voor studeren aan de Universiteit Utrecht? Dan kies je voor een internationaal georiënteerde universiteit met veel mogelijkheden. De inhoud van de opleidingen loopt sterk uiteen maar bieden veel ruimte om je eigen interesses en ambities te volgen. Welke keuze je ook maakt, de Universiteit Utrecht zorgt er graag voor dat je je talenten optimaal kunt ontwikkelen. Studeren in Utrecht betekent ook studeren in een bruisende studentenstad. Lekker centraal gelegen, niet te groot en niet te klein. Een wereldstad in zakformaat.
Faculteiten: Bètawetenschappen,Diergeneeskunde, Geesteswetenschappen, Geowetenschappen, Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, Sociale Wetenschappen, Geneeskunde Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht)

Universiteit van Amsterdam (UvA)
De Universiteit van Amsterdam heeft een lange geschiedenis. Voortgekomen uit het Athenaeum Illustre (1632) behoort de UvA met circa 28.000 studenten, 5.000 medewerkers en een budget van ruim 487 miljoen euro tot de grote algemene universiteiten in Europa. De UvA wil een inspirerende, breed georiënteerde, internationale academische omgeving bieden, waarin de talenten van staf en studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen. De UvA kenmerkt zich door een kritisch, creatief en internationaal klimaat, een open sfeer en een sterke betrokkenheid bij stad en samenleving. De UvA is gevestigd in historische en moderne gebouwen in Amsterdam, en is mede daardoor een geïntegreerd onderdeel van de stad. De UvA heeft zeven faculteiten waar onderwijs en onderzoek plaatsvindt.
Faculteiten: geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, economie en bedrijfskunde, rechtsgeleerdheid, natuurwetenschappen, geneeskunde en tandheelkunde.

Universiteit van Tilburg
Tilburg is een echte studentenstad, met 11.000 UvT-studenten en 12.000 hbo’ers. Al deze studenten moeten natuurlijk ergens heen om te ontspannen wat ertoe heeft geleid dat Tilburg de hoogste kroegdichtheid van Nederland bezit. Met ruim 11.000 studenten is de universiteit in Tilburg een overzichtelijke universiteit. Alle opleidingen zijn geconcentreerd op een mooie groene campus met alle gebouwen op loopafstand, op slechts een kwartiertje fietsen van het centrum.
Faculteiten: Economie en Bedrijfswetenschappen, Rechtswetenschappen, Sociale Wetenschappen, Geesteswetenschappen (Communicatie en Cultuur, Wijsbegeerte en Theologie en Religiewetenschappen), Faculteit Katholieke Theologie.

Wageningen UR (Universiteit en Researchcentrum)
De afgelopen decennia heeft Wageningen Universiteit zich ontwikkeld tot een van ’s werelds meest toonaangevende centra en zelfs tot de nummer 1 in Europa op het gebied van life sciences, voeding en milieu. Onderzoek en onderwijs aan Wageningen Universiteit staan internationaal in hoog aanzien en zijn ook sterk internationaal georiënteerd. Binnen de studentenpopulatie van Wageningen Universiteit zijn ruim 100 nationaliteiten vertegenwoordigd. Wageningen Universiteit behoort tot de 150 beste universiteiten ter wereld.
Faculteiten: Leerstoelgroepen zijn: Agrotechnologie en voedingswetenschappen, Dierwetenschappen, Maatschappijwetenschappen, Omgevingswetenschappen, Plantenwetenschappen